پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
اخبار مهم:
ارتباط با دفتر

 

شماره تلفن:  88834870- 88846789 - 88826022

دورنگار88303349

رايانامه:  tve@medu.ir

آدرس: خیابان طالقانی، نبش ایرانشهر جنوبی، ساختمان شماره 3 وزارت آموزش و پرورش (ساختمان شهید دکتر بهشتی( طبقه پنجم، کدپستی
1581735913

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه