پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
اخبار مهم:
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور

فایل اطلاعیه مذکور از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به استعلام دفتر آموزش های فنی و حرفه ای از شورای عالی آموزش و پرورش

با توجه به استعلام دفتر آموزش های فنی و حرفه ای از شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا طی نامه شماره 120/82884 مورخ 1396/07/01 بر اساس ماده 37 آیین نامه اجرایی مدارس تکرار پایه درون شاخه ای را صرفا در مدارس غیردولتی و مشروط بر گذراندن کلیه دروس پایه مذکور بلامانع اعلام نمود.

نامه مربوطه از طریق این لینک قابل دریافت است.

تغيير رشته دانش‌آموزان پايه دوم شاخه نظري به شاخه فني و حرفه‌اي

نامه مذكور از طریق لینک زیر قابل دسترسی مي‌باشد.

تغيير رشته دانش‌آموزان پايه دوم شاخه نظري به شاخه فني و حرفه‌اي

نحوه اجراي دروس شايستگي‌هاي فني و غيرفني شاخه فني و حرفه‌اي در پايه‌هاي دهم و يازدهم
  1. با عنايت به آماده سازي كتاب‌هاي دروس شايستگي‌هاي فني پايه‌هاي دهم و يازدهم‌، دروس تخصصي كارگاهي 8 ساعته در هر پايه بصورت موازي از ابتداي سال تحصيلي اجرا مي شود.
    **تبصره: دروس 8 ساعته درپايه دهم رشته‌هاي شبكه و نرم افزار رايانه‌، صنايع چوب و مبلمان، تربيت بدني، طراحي و دوخت، حسابداري و معماري داخلي با توجه به پيش نياز بودن محتواي اين دروس بصورت سري(متوالي) اجرا مي شود.
  2. با عنايت به مصوبه نهصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در خصوص جدول برنامه درسي دوره دوم متوسطه و بنابر نامه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به شماره 12253 مورخ 7/6/96، نحوه اجراي دروس كاربرد فناوري‌هاي نوين و مديريت توليد در هر يك از رشته‌هاي شاخه فني و حرفه‌اي به شرح فايل پيوست صورت مي‌پذيرد.

*** همچنين باتوجه به تصويب شورايعالي آموزش وپرورش در جلسه 946 (نامه شماره 80182/120 مورخ (22/5/96)، دروس تاريخ معاصر و علوم اجتماعي در پايه‌هاي يازدهم و دوازدهم جابجا گرديده و درس تاريخ معاصردر پايه يازدهم ارائه مي شود.

از طريق اين لينك مي توانيد فايل مربوطه را دانلود كنيد.

قابل توجه روساي محترم اداره آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي

به استناد تبصره 3 ماده 37 آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه(روزانه)و بخش نامه شماره 400/211482 مورخ 95/11/30 ، شيوه نامه نحوه ارزشيابي دروس شايستگي هاي فني و غيرفني و اطلاعيه آموزشي شماره 8 دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي، هنرستان ها موظفند نمرات همه دروس شاخه فني و حرفه اي را در سامانه سناد ثبت نمايند. .

با عنايت به برنامه ريزي جهت ساماندهي سامانه براي سال تحصيلي جديد، متاسفانه تعداد معدودي از هنرستان ها در اين امر تاخير داشته اند، از اين رو تا مورخ 15 مهر 96 فرصت باقي است تا همه نمرات(اعم از شايستگي هاي فني، غير فني و عمومي) در سامانه سناد ثبت گردد. بديهي است بعد از اين زمان سامانه جهت ثبت نمرات غيرفعال مي گردد و عواقب ناشي از آن به عهده مدير هنرستان مي باشد.

قابل توجه معاونين محترم آموزش متوسطه و روساي محترم اداره فني و حرفه‌اي و كاردانش

با عنايت به مصوبه نهصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در خصوص جدول برنامه درسي دوره دوم متوسطه، بنابر نامه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به شماره 12253 مورخ 7/6/96، نحوه اجراي دروس كاربرد فناوري‌هاي نوين و مديريت توليد در شاخه فني و حرفه‌اي به تفكيك رشته به منظور برنامه ريزي در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي اعلام مي‌ شود.

نامه مذکور از طریق فایل ‍‍پیوست قابل دسترسی می باشد.

قابل توجه معاونین محترم آموزش متوسطه و رؤسای محترم ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش

به اطلاع می رساند: بر اساس نامه شماره 120/80182 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، جدول مواد درسی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش در جلسه 946 شورایعالی آموزش و پرورش مطرح گردید و درس تارخ معاصر در پایه یازدهم و علوم اجتماعی در پایه دوازدهم شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ارائه می گردد. متن نامه مذکور از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

ابلاغ جابجايي دروس تاريخ معاصر و علوم اجتماعي

قابل توجه معاونين محترم آموزش متوسطه
پيرو اطلاعيه آموزشي شماره 7 دفتر آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در خصوص ثبت نمرات نمرات شاخه فني و حرفه‌اي، با توجه به نامه‌هاي مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات به شماره 180/45587 مورخ 1396/3/24 و 180/54886 مورخ 1396/4/10 ، اعلام مي‌شود :

پيرو اطلاعيه آموزشي شماره 7 دفتر آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در خصوص ثبت نمرات نمرات شاخه فني و حرفه‌اي، با توجه به نامه‌هاي مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات به شماره 180/45587 مورخ 1396/3/24 و 180/54886 مورخ 1396/4/10 ، اعلام مي‌شود همه دروس عمومي، پايه و شايستگي‌هاي فني و غيرفني اين شاخه در سامانه سناد ثبت مي‌گردد كه بخشنامه آن نيز در دست تدوين بوده و متعاقبا به ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ مي‌ گردد.

شايان ذكر است امكان صدور كارنامه در سامانه سناد فراهم گرديده است

نامه مذکور از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

نامه مرکز نیروی انسانی

قابل توجه رؤساي محترم ادارت آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش

بديهي است در صورت عدم ارسال نامه مجوز فعاليت اينگونه هنرستانها براي سال تحصيلي 97-1396 در سامانه سناد لغو مي گردد .

لازم به ذكر است در خصوص تمديد مجوز رشته تربيت بدني تكميل و ارسال فايل مربوطه که از طریق لیبنک زیر قابل دسترسی است، تا تاريخ فوق الذكر الزامي مي باشد .

تربیت بدنی

قابل توجه رؤسای محترم ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش

پیرو اطلاعیه آموزشی شماره 7 در خصوص ثبت نمرات دروس عمومی و پایه شاخه فنی و حرفه ای در سامانه سناد اعلام می شود؛ با توجه به برنامه ریزی ها و پیگیری های دفتر آموزش های فنی و حرفه ای ، دروس عمومی و پایه در سامانه سناد فعال گردید و امکان ثبت نمرات در همان صفحه ورود نمرات شایستگی فراهم شد.

از اینرو ضروری است مدیران هنرستان ها در اسرع وقت نسبت به ثبت همه نمرات شاخه فنی و حرفه ای در این سامانه اقدام نمایند و از ثبت نمره در سیستم دانا خودداری شود.

شایان ذکر است صدور کارنامه نیز در اسرع وقت در سامانه سناد فعال می شود.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه