پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
اخبار مهم:
توضيحات تكميلي و اصلاحيه در خصوص شيوه نامه اجرايي هجدهمين جشنواره هنر هاي تجسمي

ستون توضيحات جدول شماره2:

  • هنرجويان پايه دهم رشته هاي گرافيك، نقاشي و نقشه كشي معماري؛ صرفاً مي توانند متناسب با رشته خود در يكي از زمينه هاي دروس طراحي و عكاسي شرکت کنند.
  • هنرجويان پايه سوم رته گرافيك می توانند در یک از زمینه های دروس طراحی ، عکاسی و چاپ دستي شرکت نمایند.
  • هنرجويان پايه سوم رشته نقاشی می توانند در یکی از زمینه های دروس طراحی و چاپ دستی شرکت نمایند.
  • هنرجويان پيش دانشگاهي كه داراي ديپلم هنرستاني هستند صرفا مي توانند در یکی از زمينه هاي مربوط به كارگاه هنر شركت كنند.

نكته 1 ذيل جدول شماره 2:

كد زمينه هايي‌كه صرفا به صورت‌‌‌ ديجيتال انجام مي شود به شرح زير مي باشد؛

111 هنر جويي، 113 هنرجويي و هنرآموزي ، 114 هنرجويي، 425 هنرآموزي، 946 هنرجويي، 947 هنرجويي

شايان ذكر است در زمينه شماره 634 براي هنر آموزان مطابق توضيحات جدول انجام شود.

در صفحه 10، بخش هنرآموزي:

سهميه استان به ازاي هر زمينه مشخص شده (**)يك هنرآموز به دبيرخانه اجرايي جشنواره معرفي خواهد نمود.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه