پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
اخبار مهم:
برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت ارزشيابي آموزشي با كد 91400713 در راستاي تغيير ساختار نظام آموزشي كشور و استقرار ساختار 3-3-3-3

شايان ذكر است اطلاعات زير را تهيه و به صورت مكتوب در جلسه تحويل نمائيد.

  • برنامه ريزي در خصوص طرح توسعه رشته هاي فني و حرفه اي در راستاي بخشنامه شماره 133866/410 مورخ 28/7/95
  • اقدامات انجام شده در خصوص استقرار پايه يازدهم
  • گزارش پرداخت مطالبات كارآموزي تا پايان سال 1394
  • مسائل و مشكلات پيش روي استقرار نظام جديد

همچنین در خصوص زمان و مکان دوره آموزشی ضمن خدمت روسای محترم ادارات آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش ، متعاقباً اطلاع رسانی می شود.

بخشنامه برگزاري دوره به شماره 420/82345/2500 مورخ 13/11/95 از طريق لینک زير قابل دسترس مي باشد.

بخشنامه

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه