پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
اخبار مهم:
جدول زمانبندی اجرای هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی و دومین جشنواره آثار هنری در زمینه صنعت اعلام شد.

ردیف

برنامه

زمان اجرا

1

ثبت آثار هنرستان در سامانه و ارسال فایل آثار منطقه جهت داوری

95/12/7 – 95/12/26

2

ویرایش آثار ثبت شده و ارسال به منطقه

96/1/14 – 96/1/19

3

داوری منطقه و ارسال آثار به استان

96/1/23 – 96/1/26

4

داوری آثار و آزمون مرحله عملی استانی

96/1/29 - 96/2/7

5

اعلام نتایج استانی و برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان

96/2/10 – 96/2/12

6

تأیید و ارسال آثار برگزیدگان به مرحله کشوری از طریق سامانه

96/2/13 – 96/2/16

7

داوری مرحله اول کشوری از طریق سامانه

96/2/19 - 96/3/4

8

اعلام نتایج مرحله اول داوری کشوری

96/3/9

9

ارسال آثار برگزیدگان استانی به دبیرخانه جشنواره

96/3/10 – 96/3/17

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه