پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
اخبار مهم:
تماس با ما
 • مدير كل - دكتر محسن حسيني مقدم
  88846789 - 88834870
 • معاون آموزشی - محمد مهدي كاظمي
  88846780
 • معاون فناوري، توسعه و تجهيز - محمد علی علی نژاد
  82285141
 • مسئول دفتر و كارشناس مسئول توزيع كتب - زهرا فرجي
  82285130
 • كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته هاي مواد و سراميك - سعيد آقازاده
  82285133
 • كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته هاي ساخت و توليد و نقشه كشي عمومي - حسن اميني
  82285148
 • كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته كامپيوتر - شهناز عليزاده جهقي
  82285138
 • كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته صنايع چوب و كاغذ - امير نظري
  82285140
 • كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته هاي تأسيسات و صنايع فلزي - حسن ضيغمي
  82285139
 • كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته هاي كشاورزي - هوشنگ سرداربنده
  82285146
 • كارشناس برنامه ريزي آموزشي رشته مكانيك خودرو - عباس بيات
  82285151
 • كارشناس برنامه ريزي آموزشي رشته مکاترونیک - محسن بهرامی
  82285149
 • كارشناس برنامه ريزي و نظارت و نيروي انساني - حسين خليلي خسرقي
  82285150
 • كارشناس توسعه و تجهیز - سید مجتبی بختیاری اصل
  82285137
 • كارشناس هماهنگي - محمد علي معلم زاد
  82285138
 • كارشناسآیین نامه ها و برنامه ريزي آموزشي رشته حسابداری - سید جواد هابیلی
  82285132
 • کارشناس برنامه ریزی و توسعه رشته های هنر و معماری- فاطمه خمامی عین شیخ
  82285135
 • كارشناس برنامه ريزي آموزشي رشته های صنایع غذایی و تربیت کودک و امور پژوهشی - مرجان امتیازجو
  82285142
 • دورنگار
  88303349

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه