پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
کدمطلب: 7PfbwwTR      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۲۵:۳۸      تعداد بازديد اين صفحه:  ۳۶۹
راه اندازي اولین هنرستان حمل ونقل کشور دراستان هرمزگان

براي اولين بار در كشور در هفته دولت مدرسه حمل ونقل دراستان هرمزگان راه اندازي شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان؛ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان با اعلام اين خبر گفت : درراستاي منويات مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي با انعقاد تفاهم نامه همكاري كه به امضاء هاشمي پور مدير كل اموزش و پرورش استان و مهندس مجرد مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان رسيد، براي مقطع تحصيلي متوسطه رشته حمل ونقل درسال تحصيلي 96-95 راه اندازي گرديد وپذيرش دانش آموزان براي شروع سال تحصيلي آغاز شد.

موسي دادي زاده  افزود:از آنجا كه آموزش وپرورش درروند آموزش وتربيت نسل جوان نقش بسزايي دارد وازطرفي با توجه به نقش كليدي سرمايه هاي انساني متخصص درارتقاي كيفيت حمل ونقل وتامين ايمني ونيز جهت ايجاد شرايط مناسب وفراهم نمودن اشتغال فارغ التحصيلان مقطع ديپلم بمنظور تامين نيروي انساني بخشهاي مختلف حمل ونقل تفاهم نامه اي بين اين دو اداره كل منعقد گرديد.
اين مقام مسئول افزود: دراين تفاهم نامه اداره كل حمل ونقل تامين نيروي انساني متخصص جهت آموزشهاي مورد نياز براساس سر فصل هاي آموزشي رشته مذكور در هنرستانهاي مجري براساس رعايت ضوابط طرفين و همچنين فراهم نمودن فضا وتجهيزات آموزشي مورد نياز را متعهد گرديد.
وي ادامه داد: همچنين فراهم نمودن زمينه بازديد ازمراكز مرتبط با حوزه حمل ونقل هنرجويان رشته مذكور وساير دانش آموزان مقاطع تحصيلي درراستاي اشاعه فرهنگ حمل ونقل استان با رعايت دستورالعمل هاي ايمني موجود طرفين وهمكاري در برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز مرتبط با اين رشته وفراهم كردن زمينه جذب فارغ التحصيلان رشته فوق الذكر در بخش هاي تابعه  و... از ديگر تعهدات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان در اين تفاهم نامه است.
دادي زاده درادامه گفت:آموزش وپرورش نيز در مقابل فراهم كردن زمينه استقرار رشته حمل ونقل درهنرستانهاي فني وحرفه اي براساس ضوابط ومقررات با مشاركت سازمان و همچنين زمينه وجذب دانش آموزان مستعد بمنظور ارتقا سطح كمي وكيفي آموزش فارغ التحصيلا رشته مذكور در هنرستانهاي مجري وهمكاري درتهيه برنامه هاي رسانه اي مشترك بمنظور فرهنگ سازي ومعرفي مشاغل رشته مذكور را متعهد گرديد .
شايان ذكراست :مدت زمان اين تفاهم نامه شش سال تحصيلي مي باشد .

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه