پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
کدمطلب: k6nKcTQX      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۴:۴۳:۵۱      تعداد بازديد اين صفحه:  ۵۰۷۴

برنامه درسی هفتگی پایه دهم هنرستان های فنی و حرفه ای

با توجه به تبصره 1 ذيل جدول مواد درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي (مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش)، مبني بر آموزش محتوای کتاب و بسته کارگاهی 1 و 2 پايه دهم بصورت سري در سال تحصيلي 96-1395 ، لازم است در سال تحصیلی 96-95 محتوای کارگاه اول در نیمسال اول و به مدت 16 ساعت در هفته اجرا گردد و به اتمام برسد و در نیمسال دوم نیز محتوای کارگاه دوم به میزان 16 ساعت در هفته ، تدریس شود.

در جداول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی رشته های شاخه فنی و حرفه ای، ردیف 9 مربوط به خوشه دروس شایستگی های فنی و کارگاهی است که شامل دوبسته کارگاهی هشت ساعته می باشد. ردیف اول این خوشه در جدول مواد درسی هر رشته به عنوان بسته کارگاه شماره یک در آن پایه مطرح است.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه