پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
کدمطلب: bkkucdI1      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۲۲:۵۸:۲۵      تعداد بازديد اين صفحه:  ۳۹۶

همايش ارگانهاي دريايي با موضوع "دريا وكشتيراني ضرورت اجتناب ناپذيرتوسعه كشور" برگزارشد.

به مناسبت روزجهاني دريانوردي همايش ارگانهاي دريايي كشور باموضوع " دريا وكشتيراني ضرورت اجتناب ناپذيرتوسعه كشور" در ششم وهفتم مهرماه برگزارگرديد.

در اولين روز اين همايش ، دكترحسيني مقدم مديركل دفترآموزشهاي فني وحرفه اي كه به عنوان يكي از اعضاي پنل منابع انساني شركت كرده بودگفت:

" براساس راهكارهاي سندتحول بنيادين آموزش و پرورش مبني برجلب مشاركت اركان سهيم و موثر و بخش عمومي و غيردولتي در تعليم وتربيت رسمي عمومي تفاهم نامه اي باسازمان بنادر و دريانوردي امضاء گرديدكه براساس آن دو دستگاه تعهداتي را درخصوص آموزش نيروي انساني ماهر وكارآمد در رشنه هاي دريايي درهنرستان هاي فني وحرفه اي امضا كردند".

    وي افزود" ازسال 61 هنرستانهاي علوم وفنون دريايي دركشور راه اندازي شده است كه در  سالهاي  اخير3 هنرستان جديد راه اندازي شده و نداجا درخصوص تامين مدرس براي اين هنرستانها همكاري بسيارخوبي داشته است.

    مديركل دفترآموزشهاي فني وحرفه اي گفت: درحال حاضردر7 استان ساحلي كشور در  10 هنرستان رشته هاي علوم وفنون دريايي وجود دارد  كه با آموزش دانش آموزان مستعد خواهند توانست بخشي از نيازصنعت دريايي كشور را به نيروي انساني تامين كنند.

وي ضمن تشكراز همكاري  ارگانهاي دريايي همراه باآموزش وپرورش ازجمله سازمان بنادر ودريانوردي ، نيروي دريايي ارتش ، اتحاديه مالكان كشتي وكشتير اني جمهوري اسلامي گفت: به زودي باهمكاري اتحاديه مالكان كشتي وكشتير اني جمهوري اسلامي نشستي براي مديران وهنرآموزان هنرستانهاي دريايي برگزارخواهيم كرد تا همكاران ما با استاندارهاي آموزشي مربوطه  بيشتر آشناشوند.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه