پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
کدمطلب: GVnhPIVL      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۵:۴۰:۴۸      تعداد بازديد اين صفحه:  ۳۷۶
دكتر سيد محسن حسيني مقدم اعلام كرد

استخدام 1100 نفر نيروي متخصص در رشته هاي مختلف براي هنرستان ها

مدير كل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي اعلام كرد با توجه به اجراي ساختار جديد آموزشي در هنرستان ها و سه ساله شدن هنرستان ها و به منظور نظارت بر عملكرد مناطق آموزشي و هنرستان ها تيم هاي كارشناسي به استان ها اعزام شده اند كه وضعيت اجراي مطلوب برنامه آموزشي هنرستان ها را ارزيابي و پايش نمايند.

حسيني مقدم افزود: با توجه به سه ساله شدن هنرستان ها و افزايش ساعات آموزشي در رشته هاي مختلف، به منظور پيش بيني نيروي انساني متخصص در هنرستان ها در آزمون استخدامي 1395 تعداد 1100 نفر به عنوان هنرآموز و استادكار در رشته هاي مختلف جذب مي شوند.

همچنين در سال گذشته 1800 نفر در آزمون استخدامي جذب شده اند كه پس از گذراندن دوره يكساله آموزشي از مهر ماه 1395 در هنرستان ها مشغول به تحصيل شده اند.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه