پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
کدمطلب: sy97R6t0      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۲:۰۰:۲۹      تعداد بازديد اين صفحه:  ۲۴۹

حضور عوامل شبکه آموزش سیما به همراه کارشناس دفتر آموزش های فنی و حرفه ای درهمدان

احمدی مقیم گفت: عوامل شبکه آموزش سیما (برنامه فرصت برابر) به همراه جناب آقای مهندس علی نژاد کارشناس مسئول برنامه ریزی ونظارت دفتر آموزش های فنی وحرفه ای وزارت متبوع در هنرستان شهیدمطهری استان حضوریافتند.

احمدی مقیم گفت:در راستای سیاست های معاونت آموزش متوسطه وزارت متبوع جهت معرفی توانمندیهای هنرستان ها گروه فیلم برداری برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه  مورخ  95/10/5 در هنرستان شهید مطهری نهاوند حاضرشدند.

ایشان در ادامه گفت:از آنجاییکه آقایان پوریا کورانی و حسین کریمی از هنرجویان این هنرستان  درهجدهمین دوره ی جشنواره جوان خوارزمی با ساخت دستگاه همیار کشاورز در زمینه کشاورزی ومنابع طبیعی موفق به کسب رتبه ی دوم کشور شده بودند با این هنرجویان در خصوص مراحل ساخت این وسیله  مصاحبه انجام دادند وباتهیه گزارش این ظرفیت وقابلیت را پوشش دادند.

معاون آموزش متوسطه در پایان هنرستان ها را  ظرفیت مهم کشور در تولید نیروی انسانی ماهر دانست و گفت گسترش حرفه ای از طریق افزایش دانش ومهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط ،اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمند سازی سرمایه های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استانداردجهانی و ایجاد فرصت های جدید شغلی و حرفه ای برای جوانان از الزامات توسعه کیفی هنرستان هاست.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه