پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
کدمطلب: LODfPoeH      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۱:۵۰:۰۰      تعداد بازديد اين صفحه:  ۲۹۷
باحضورمدیرکل فنی وحرفه ای ، معاون توسعه فنی وحرفه ای وزارت

گردهمایی دو روزه کارشناس مسئولان فنی وحرفه ای سراسرکشوربرگزارشد .

گردهمایی دو روزه کارشناس مسئولان فنی وحرفه ای سراسرکشوربرگزارشد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان قم ، دکترحسینی مقدم  مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش استان قم درگردهمایی دوروزه کارشناس مسئولان فنی وحرفه ای سراسرکشورکه به میزبانی استان قم درخانه معلم شماره یک برگزارشد گفت : 17 درصد دانش آموزان متوسطه  کشوردرهنرستانهای فنی حرفه ای وکاردانش  مشغول به تحصیل می باشند.  

وی درمورد تجهیزات هنرستان ها گفت : دردفترفنی وحرفه ای وزارت ،آمار تجهیزات مورد نیاز براساس رشته وسال تحصیلی مشخص وبه نوسازی  اعلام شده است  ونوسازی می بایست آنهاراخریداری ودراختیارهنرستانها قراردهد .

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش  افزود : همکاران ماباتلاش مضاعف درصدد هستند تاسیستم سامانه فنی وحرفه ای رابه سامانه یکپارچه تبدیل کنند.

حسینی مقدم افزود :درسال جاری  1100 نفر نیرودربخش فنی وحرفه ای جذب شدند ودرسال آینده این امرتداوم خواهد داشت .

وی به برنامه های تاویزیونی فرصت برابراشاره کرد وگفت ،  این برنامه درجهت آموزش  ومعرفی رشته های فنی وحرفه ای پخش می شود .

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش  بااشاره به نحوه برگزاری مسابقات وجشنواره های هنرستانهای فنی وحرفه ای ازاستان  سمنان به جهت میزبانی   وازاستان کردستان بخاطرنحوه اجرا تشکرکرد .

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه