پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فني حرفه اي
کدمطلب: po2ileyc      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۴:۱۱:۵۰      تعداد بازديد اين صفحه:  ۳۹۱
با برنامه ريزي دفتر آموزشهاي فني و حرفه اي:

دوره آموزشي ايمني زيستي و امنيت غذايي برگزار شد

دوره ضمن خدمت "ايمني زيستي وامنيت غذايي" با برنامه ريزي دفتر آموزشهاي فني و حرفه اي و حضور اساتيد ملي سازمان حفاظت محيط زيست، سركارخانم ليم لي چينگ محقق ارشد و هماهنگ كننده ايمني زيستي و برنامه كشاورزي پايدار دفاتر بين المللي شبكه جهان سوم، جمعي از كارشناسان آموزشي دفاتر معاونت آموزش متوسطه، امور بانوان ، دفتر سلامت و امور بين الملل در مورخ14/ 12/95 برگزارگرديد.

كارشناس دفتر آموزشهاي فني و حرفه اي هدف از برگزاري دوره را ارتقاء آگاهي با توجه به اهميت ايمني زيستي و امنيت غذايي دانست وضمن بيان گسترش مرزهاي علم و پيدايش فناوري هاي نوين مرتبط با مهندسي ژنتيك و توليد موجوداتي با ويژگي هاي جديدكه انسان را مصرف كننده مستقيم يا غير مستقيم اين محصولات ميكند، آگاهي جامعه را راهي در جهت سلامتي پايدار دانست.

    آقاي  دكتر حيات غيب رئيس ملي پروتكل ايمني زيستي سازمان حفاظت محيط زيست پيرامون پروتكل ايمني زيستي "كارتا هنا " نقش و جايگاه ايران در اين پروتكل مطالبي بيان نمود . وي مهمترين گام به منظور نظام مند كردن مهار مخاطرات محصولات ترا ريخته را ايجاد مسووليت و تعهدات براي اين گونه محصولات در بين مسوولين ودست اندكاران

كشور برشمرد.

    وي ابهامات و نگراني ها ي پيرامون وضعيت محصولات دستكاري شده ژنتيكي كه وارد بازار مصرف شده، راحق تمامي شهروندان دانست و با بيان اينكه مصرف تمامي محصولات تراژنه اي كه آزمايش هاي ريسك پذير بر روي آنها آزمايش نشده است، را  تهديدي براي بقاء نوع بشر دانست .

    دراين دوره سركار خانم ليم لي چينگ پيرامون امنيت غذايي وحقوق مردمان بومي دنيا ، چالش هاي امنيت غذايي در پرتو حق بر غذا وحكمراني متفاوت در دنيا ، مقايسه برخي از اين كشور ها ، رابطه ميان امنيت غذايي پايدار و حكمراني خوب به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشري و نقش جوامع محلي بر حاكميت و رويكرد فرهنگي آن در حقوق بين الملل  مطالبي مطرح نمود .

    محقق ارشد و هماهنگ كننده ايمني زيستي و برنامه كشاورزي "برچسب گذاری محصولات تراریخته" را حلقه اول آگاه سازی عمومی دانست و اعلام نمود مشارکت مردمی تنها در دانستن مردم از اثرات محصولات تراریخته خلاصه نمی شود بلکه مردم باید در سیاست گزاری امنیت غذایی و نحوه مصرف محصولات هم مشارکت داشته باشند.

    سركار خانم دكتر رياضي پزشك، مشاور كميسيون سلامت و دبير كميته سلامت شوراي اسلامي شهر تهران ، سخنران بعدي اين دوره نقش آموزش و پرورش را در ارتقائ سلامت  جامعه پيرامون محصولات ترا ريخته ، ايمني زيستي و امنيت غذايي مهم دانست.

    وي اعلام نمود طی چندسال اخیر بیماری ها به شکل جدیدی بروز پیدا کرده اند، باید اندیشید، چرا که این علامت یک اتفاق معنادار است. اتفاقاتی در اطراف ما رخ میدهد که خطرناک است به این بیماری ها بیماری‌های نوپدید و بازپدید می‌گوییم. که ظهور این بیماری ها مربوط به رشد جمعیت نیست و فارغ از هرگونه سیاه نمایی باید گفت که به سمت نقطه ای بحرانی در حال حرکت هستیم.و واقعیت این است كه نمیدانیم با خوردن محصولات تراژنه، سلامت ما تامین می‌شودیا نه کافی است که به سلامت محصولات شک كنيم.

وي اعلام نمود طی چندسال اخیر بیماری ها به شکل جدیدی بروز پیدا کرده اند، باید اندیشید، چرا که این علامت یک اتفاق معنادار است. اتفاقاتی در اطراف ما رخ میدهد که خطرناک است به این بیماری ها بیماری‌های نوپدید و بازپدید می‌گوییم. که ظهور این بیماری ها مربوط به رشد جمعیت نیست و فارغ از هرگونه سیاه نمایی باید گفت که به سمت نقطه ای بحرانی در حال حرکت هستیم.و واقعیت این است كه نمیدانیم با خوردن محصولات تراژنه، سلامت ما تامین می‌شودیا نه کافی است که به سلامت محصولات شک كنيم.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه